Magnus Andersson.jpg

magnus andersson

Magnus är en välstrukturerad ledare med mångårig erfarenhet av att leda både stora och små organisationer tvärs länder. Han har erfarenhet från koncernledningsarbete i börsnoterade bolag och har haft roller som chef för produkt- och IT-utveckling, chef för säljstrategi och säljutveckling och senior manager på ledande konsultbolag.

Magnus specialitet är att leda förändringsarbete kopplat till stora affärsomställningar, genom att kombinera ett strategiskt tankesätt med ett operativt genomförande och samtidigt ha ett tydligt värdefokus.

Kombinationen av lång erfarenhet som linjechef och att ha jobbat som senior managementkonsult gör att Magnus snabbt kan strukturera upp komplexa frågeställningar och samtidigt förstå vad som krävs för att ett genomförande skall bli långsiktigt hållbart i linjeverksamheten.